Niekée VMBO

Bij Niekée VMBO ga je vanaf dag één aan de slag met de vier vmbo profielen Produceren Installeren en Energie (PIE), Media Vormgeving en ICT (MVI), Zorg & Welzijn (Z&W) en Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR). In goed uitgeruste praktijklokalen en laboratoria kun je vanaf leerjaar 1 vele uren per week ontdekken welk profiel en beroep het beste bij jou past. De overige vakken stemmen we hierop af.


Agora VMBO HAVO VWO

Bij Agora (VMBO, HAVO, VWO) ga je vanaf dag één aan de slag met jouw talenten en interesses. Samen met je coach bedenk je persoonlijke uitdagingen die hierop aansluiten. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag jij als vertrekpunt gebruiken.


Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.