Dsc 1850
Dsc 1879
Dsc 1876
Dsc 1886

Agora VMBO / HAVO / VWO

Bij Agora (vmbo, havo, vwo) mag je vanaf dag één aan de slag met jouw interesses op zoek naar je talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag jij als vertrekpunt gebruiken en onder leiding van je leraar mee aan de slag gaan. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk ingeruild voor challenges, samenwerken en coaching door leraren.

Challenges zijn jouw persoonlijke vragen waar je antwoord op wil hebben. Problemen, vragen, dingen die jij wil leren, onderzoeken of maken. Een challenge bereid je gedegen voor. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Je bepaalt samen met je coach (leraar), wat het eindresultaat van de challenge gaat zijn.Wat is jouw resultaat, welke kennis heb je je eigen gemaakt, wat heb je nu precies geleerd als de challenge af is? Met wie werk je samen en wat heb je nodig om tot een mooi resultaat te komen? Ook bepaal je hoeveel tijd je voor je challenge nodig denkt te hebben. Je coach helpt je hierbij.

Na een goede voorbereiding presenteer je je plan. In dat plan benoem je mensen die je kunnen helpen bij je challenge, waar je de kennis kunt halen, welke leraren of netwerken je kunt aanspreken om jouw te helpen met je challenge. Als je plan goedgekeurd wordt mag je je challenge gaan uitvoeren, Tijdens de uitvoering houd je bij wat je aan het doen bent. In een soort logboek schrijf je bijvoorbeeld op wat, waar en hoe je informatie gevonden hebt. Als je iets aan het maken bent voeg je bijvoorbeeld foto’s toe, om te laten zien waar je nu bent. Je schrijft bijvoorbeeld op waar je tegenaan gelopen bent, hoe je daarmee omgegaan bent en hoe je morgen verder gaat.

Uiteindelijk presenteer je je eindproduct. Dit kan op van allerlei manieren. Je hebt bijvoorbeeld een film gemaakt, een beeld of schilderij, misschien neem je ons wel mee ergens naar toe om ons in de praktijk te laten zien wat je geleerd hebt. Je ouders, medeleerlingen en je coach zijn hier natuurlijk bij, want die zijn hartstikke nieuwsgierig naar je eindproduct.

Daarna volgt een reflectiegesprek met je coach, samen kijken jullie hoe je challenge gegaan is welke vaardigheden je verbeterd hebt en hoe je deze kunt gebruiken bij nieuwe challenges.

Zoals je merkt begin je bij Agora niet ergens aan omdat het moet, maar omdat je geïnspireerd en gemotiveerd bent om je challenge af te maken, ook al moet je daarvoor dingen doen of leren die je niet zo leuk vindt.

Naast je challenges bezoek je workshops en inspiratiesessies (meestal vrijwillig). We organiseren ook groepsactiviteiten, bijvoorbeeld om je medeleerlingen goed te leren kennen. Deze zijn net als gymles verplicht, want samenwerken en samenleven moet iedereen blijven oefenen.

Door je challenges en de andere activiteiten leer je jezelf en de wereld om je heen goed kennen, ontdek je waar je later terecht wil komen. Als je dat in beeld hebt, kies je een afstudeerrichting en vakkenpakket. Dan stellen we samen een persoonlijk traject op zodat je, net als op elke andere school, het landelijk vmbo, havo of vwo eindexamen haalt.

Coach

Je coach is je steun en toeverlaat en voor jou en je ouders het eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Samen met je coach stel je hoge eisen aan het resultaat en aan jezelf. Je coach is, net als je ouders, ook degene die je motiveert dingen te doen, te lezen, te maken, te onderzoeken die je nog nooit gedaan hebt. Jullie zorgen er samen voor dat je je niet eenzijdig ontwikkelt. Zo verken je je toekomst, leer je jezelf en de wereld om je heen steeds beter kennen. Jij en je coach zorgen er ook voor dat je regelmatig samenwerkt met andere leerlingen, maar ook met mensen binnen en buiten Agora, want leren kun je niet alleen.

Ouders

Ouders en andere belangstellenden spelen een belangrijke rol bij Agora. We verwachten van alle ouders dat ze op vrijwillige basis mee helpen. Dit kan door hand en spandiensten te doen, bijvoorbeeld mee te helpen in onze werkplaatsen of keuken. Of mee te helpen als er vervoer of even wat extra begeleiding nodig is. Veel ouders bieden stageplaatsen aan, geven workshops of inspiratiesessies waarbij ze hun passie delen. Inmiddels hebben we ook een grote groep ouders die hebben laten weten waar ze leerlingen bij willen helpen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken waar wij als school geen expert in zijn, maar waar ouders wel expertise in hebben. Wilt u nu al mee helpen? Of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de ouders die dit organiseren via participatie@agoraroermond.nl

Eigen werkplek en coachgroep

Op Agora heb je een eigen plek. Je zit samen met maximaal 18 andere leerlingen van verschillend niveau en leeftijd bij jullie coach in een coachgroep. Je hebt daar je een eigen werkplek, die je naar eigen smaak mag inrichten. Niet om de 50 minuten van het ene naar het andere lokaal lopen, maar een vaste plek voor jezelf om te werken. Houd je van afwisseling? We hebben ook ruimtes om te overleggen, om in stilte te werken en om praktisch aan de slag te gaan. Timmeren, schilderen, 3d printen, koken, metaalbewerken, een robotarm maken alles kan. Daarnaast bieden vrijwilligers inspiratiesessies aan waar je naar toe mag en juichen wij het toe als je praktijk bezoeken doet, of stage loopt.

Leerling, coach en vakexpert

Om jou als leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden heb je een eigen coach die samen met jou een eigen leertraject uitzet en samen met jou continue bijstelt Je zit samen met maximaal 18 anderen leerlingen van verschillende niveaus en leeftijd bij één coach. De coach kun je zien als een mentor bij andere scholen, maar ook weer niet. De coach doet namelijk meer dan een mentor. Je hebt als leerling elke week minimaal één keer een coachgesprek. Daarnaast spreek je je coach elke dag als je met je coachgroep bij elkaar komt en is hij meestal in de buurt van jouw werkplek te vinden.

Als je vakkenpakket vast staat ga je ook steeds meer samenwerken met examen experts. Ook dit zijn bevoegde leraren die jou vanuit hun vakgebied ondersteunen op weg naar het eindexamen.

Challenges

Bij Agora werken we met challenges. Het onderwerp van een challenge bedenk je zelf. Een challenge kan alleen of in een groepje uitgevoerd worden. De challenges hebben een vast format. In de challenge leer je om je eigen leervraag om te zetten in een plan. Zo ga je zelf aan de slag om te bepalen wat je nodig hebt en met wie je contact moet leggen. Door het uitvoeren van de challenges leer je ook hoe je moet plannen. Je komt in contact met andere leerlingen en vaak ook bedrijven of organisaties buiten school. Aan het einde van de challenge presenteer je het resultaat en reflecteer je met je coach op het leerproces.

Het resultaat van de challenge is vaak een nieuw beginpunt voor een challenge van jezelf en soms ook voor een andere leerlingen.

Dagstructuur

Op Agora werken we met een vaste dagstructuur waarbinnen jij als leerling samen met je coach je eigen challenges en andere activiteiten leert inplannen. Docenten en coaches zijn vanaf 8:00 uur aanwezig op school. De schooldag start voor alle leerlingen met een dagstart om 9:00 uur. De dagstart duurt ongeveer een half uur en volg je met jouw coachgroep. Tijdens de dagstart delen we met elkaar waar we mee bezig zijn. Ook wordt aan de groepsdynamiek gewerkt en wordt op de actualiteit ingegaan. Regelmatig verzorgen leerlingen uit de coachgroep de dagopening.

Na de dagopening werkt iedereen volgens de eigen planning. Na de grote pauze hebben we allemaal een stilte half uur. Dan kan iedereen in alle rust lezen. Aan het einde van de dag kun je een lichamelijke opvoeding (gym)-les hebben. Is dit niet het geval dan is de dag rond 15:00 afgelopen.

Agoriaans naar diploma

Volg je onderwijs bij Agora? Dan doe je examen op vmbo, havo of vwo-niveau. Binnen het aantal jaren die daarvoor staan. Alleen de weg naar dat examen toe vullen we anders in. Wij behandelen iedereen met respect ongelijk. Omdat we aansluiten op de persoonlijke leerbehoefte begint niet iedereen op hetzelfde moment aan een specifiek stuk leerstof. De coach kijkt samen met jou als leerling waar je interesses liggen. Zodat jij als leerling uiteindelijk voorbereid en met zelfvertrouwen het eindexamen ingaat.

In de laatste jaren voorafgaand aan het examen werk je heel gericht aan de benodigde vakinhoud. Verschil met traditioneel onderwijs is het ontbreken van standaard klassikale lessen. Door de challenges die je in de eerste jaren uitvoert heb je geleerd zelfstandig te werken, zelf te plannen en op verschillende manieren kennis tot je te nemen. Deze vaardigheden komen goed van pas om je succesvol voor te bereiden op het eindexamen. Met je coach en vakexperts maak jij afspraken hoe jij je de kennis of vaardigheden eigen gaat maken. Je doet zelf, wanneer je dat wilt, toetsen om te kijken hoe ver je bent met de stof. De resultaten van deze toetsen bespreek je met vakexperts en je coach. Uiteindelijk doe je net als op elke school een aantal toetsen voor een cijfer. Deze toetsen vormen het schoolexamen, daarna doe je mee aan het landelijk eindexamen. Je schoolexamencijfers en je eindexamencijfer vormen samen de cijfers voor op je diploma.

Inspiratiesessies

Er zijn regelmatig inspiratiesessies waar je naartoe kunt gaan. Stap uit je comfortzone en laat je inspireren door ouders en externen. Samen met je coach bespreek je naar welke inspiratiesessies je gaat. Het bezoeken van inspiratiesessies is op vrijwillige basis.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die inspiratiesessies willen verzorgen. Je kunt dit kenbaar maken via participatie@agoraroermond.nl

Waarom de naam Agora?

Agora is de oud-Griekse benaming voor “plein”. De oude Grieken kregen van wijsgeren en andere belangrijke personen les op de Agora in Athene. Wij hebben gekozen voor Agora, omdat een plein de plek is waar je elkaar ontmoet, verbaast en inspireert. We heten wel Agora, maar we denken dat ons plein veel groter is dan ons schoolgebouw. We vinden zelfs dat je buiten school veel meer kunt leren dan op school.

Op 1 augustus 2014 zijn we gestart met 34 leerlingen. Dit alles onder de vleugels en in opdracht van Stichting Onderwijs Midden-Limburg, in het Niekée gebouw te Roermond. In 2018 besloten 4 andere schoolbesturen in Nederland ons voorbeeld te volgen.

Meer weten over Agora?

Bezoek dan de website van de Agora vereniging www.verenigingagoraonderwijs.nl

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.