Dsc 1978
Img 2832
Img 3710

Ziekmelding

Protocol ziekmeldingen:

Ziekmeldingen dienen vanaf maandag 18 januari tot nader besluit rechtstreeks gedaan te worden bij de mentor of coach. De ziekmelding dient voor 9:00 uur te zijn doorgegeven.

BELANGRIJK ... beslisboom 'Mag ik naar school?' i.v.m. maatregelen coronavirus

Het is soms lastig om te bepalen of leerlingen in deze tijd wel of niet naar school mogen. Daarom hebben we deze beslisboom gemaakt. Voor iedere persoon in het gezin moet de boom apart doorlopen worden. De beslisboom wordt regelmatig aangepast op basis van de nieuwste regels. Kijk voor de meest actuele versie altijd op www.soml.nl/coronavirus

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.