Dsc 1978
Img 2832
Img 3710

Ziekmelding

Protocol ziekmeldingen:

Ziekmeldingen dienen telefonisch voor 9:00 uur te worden doorgegeven door de ouder/verzorger.
Vervolgens wordt de leerling voor de rest van de lopende week ziek gemeld.
Zodra de leerling weer beter is, dienen ouders/verzorgers voor 9:00 uur opnieuw telefonisch contact op te nemen om de leerling beter te melden.
Is een leerling na het weekeinde nog steeds ziek dienen de ouders/verzorgers op maandag opnieuw de leerling ziek te melden.

Ziekmelding graag per telefoon doorgeven via 0475-345800.

BELANGRIJK ... beslisboom 'Mag ik naar school?' i.v.m. maatregelen coronavirus

Het is soms lastig om te bepalen of leerlingen in deze tijd wel of niet naar school mogen. Daarom hebben we deze beslisboom gemaakt. Voor iedere persoon in het gezin moet de boom apart doorlopen worden. De beslisboom wordt regelmatig aangepast op basis van de nieuwste regels. Kijk voor de meest actuele versie altijd op www.soml.nl/coronavirus

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.