Dsc 1978
Img 2832
Img 3710

Ziekmelding

Protocol ziekmeldingen:

Ziekmeldingen dienen telefonisch vóór 09:00 uur te worden doorgegeven door de ouder/verzorger. Vervolgens wordt de leerling voor de rest van de lopende week ziekgemeld.

Zodra de leerling beter is, dient de ouder/verzorger vóór 09:00 uur opnieuw telefonisch contact op te nemen om de leerling beter te melden.

Is een leerling na het weekeinde nog steeds ziek, dient de ouder/verzorger op maandag vóór 09:00 uur de leerling opnieuw ziek te melden..

BELANGRIJK ... beslisboom 'Mag ik naar school?' i.v.m. maatregelen coronavirus

Het is soms lastig om te bepalen of leerlingen in deze tijd wel of niet naar school mogen. Daarom hebben we deze beslisboom gemaakt. Voor iedere persoon in het gezin moet de boom apart doorlopen worden. De beslisboom wordt regelmatig aangepast op basis van de nieuwste regels. Kijk voor de meest actuele versie altijd op www.soml.nl/coronavirus

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.