Alle scholen dicht, gevolgen voor Niekée VMBO

mrt. 15, 2020 Geschreven door: beheerder

Beste leerlingen, Geachte ouders / verzorgers,

Zondag 15 maart heeft de regering besloten dat vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april de scholen in Nederland dicht gaan in verband met het coronavirus.

Uitzondering hierop:

● opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen, die niet thuis kunnen werken.

● leerlingen die op school nog benodigdheden willen ophalen, kunnen dit bi voorkeur a.s. maandag doen.

‘Leren op afstand’

De afgelopen week hebben alle collega’s van onze school hard gewerkt om grotendeels voorbereid te zijn op deze situatie. Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat wij het onderwijs door kunnen laten gaan door middel van ‘digitaal onderwijs’ oftewel ‘leren op afstand’.

Planning

Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart zal het docententeam van Niekée VMBO nog nodig hebben om voorbereidingen te treffen. Dit betekent dat er op deze dagen nog geen (digitale) lesactiviteiten zullen plaatsvinden. Vanaf woensdag 18 maart gaan we over tot het ‘leren op afstand’.

Aangepast lesrooster

We hebben er bewust voor gekozen om met een aangepast, vereenvoudigd lesrooster te gaan werken. Hiermee houden wij rekening met het feit dat ‘digitaal leren’ op deze korte termijn, veel vraagt van onze leerlingen en docenten. De wijze waarop wij het ‘leren op afstand’ gaan organiseren hebben wij beschreven in een ‘plan van aanpak’. Wij zullen dit plan spoedig met u delen.

Benodigdheden

Om het ‘leren op afstand’ mogelijk te maken dienen leerlingen te beschikken over een goed werkend device (laptop, Chromebook)) en internet.

Leerlingen die hun laptop op school hebben laten liggen, kunnen deze aanstaande maandag op komen halen.

Communicatie

Wij begrijpen dat u veel vragen heeft omtrent de voortgang van het onderwijs, de schoolexamens en de Centraal (Praktische) Examens. We houden u daarover via de e-mail, Magister en onze website goed op de hoogte.

Via de website soml.nl/coronavirus houdt SOML daarnaast alle ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte van actuele stichtingsbrede ontwikkelingen.

Daarnaast zijn de mentoren van onze leerlingen, vanaf voor de leerlingen en ouders/verzorgers extra bereikbaar om uw kind goed te ondersteunen.

Schoolexamens
Proefwerken en toetsen zullen niet plaatsvinden totdat de minister anders besluit. We raden alle leerlingen uiteraard aan om zich voor te blijven bereiden op de geplande toetsen en examens, aangezien wij hier in de komende dagen landelijk beleid op verwachten en er misschien weer snel getoetst kan worden. Dit is zeker met het oog op de examens erg belangrijk.

Opvang van leerlingen (van ouders in vitale beroepen)

Zoals reeds in het landelijk nieuws is aangekondigd, kunnen de leerlingen van ouders in vitale beroepen vanaf maandag 16 maart (van 9.00 uur tot 14.00 uur) van wel naar school komen.
Bij binnenkomst zullen wij de leerlingen verdelen over de verschillende ruimtes in ons schoolgebouw zodat we ons aan de landelijke richtlijnen (afstand tot elkaar) houden.

Met vriendelijke groet,

Esther van Hinsberg & Savas van der Bend

Directeur Niekée Plaatsvervangend teamleider VMBO Niekée

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.