Beslisboom 'Mag ik naar school?'

jan. 2, 2021 Geschreven door: beheerder

Het is soms lastig om te bepalen of je in deze tijd wel of niet naar school mag. Daarom hebben we deze beslisboom gemaakt. Voor iedere persoon in het gezin moet de boom apart doorlopen worden. De beslisboom wordt regelmatig aangepast op basis van de nieuwste regels. Kijk voor de meest actuele versie altijd op www.soml.nl/coronavirus

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.