Infoavonden Niekée VMBO

sep. 9, 2020 Geschreven door: beheerder

Gezien de geldende corona maatregelen komen de geplande infoavonden op donderdag 10 september voor leerjaar 1 en 2 Niekée VMBO en op donderdag 17 september voor leerjaar 3 en 4 Niekée VMBO te vervallen. Momenteel wordt bekeken op welke alternatieve manieren we deze infoavonden vorm kunnen geven. Hierover wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.