Informatie schoolexamens en het centraal examen

mrt. 17, 2020 Geschreven door: beheerder

Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen heeft minister Slob (Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vanmiddag maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot de examens voortgezet onderwijs vanwege het corona virus.

Tegen het eind van de middag zijn wij middels een brief van het ministerie hierover geïnformeerd. Momenteel zijn wij drukdoende deze nadere uitwerkingen voor eindexamenleerlingen in kaart te brengen en te komen tot een passend plan van aanpak.

Over het vervolgtraject van de schoolexamens en het centraal examen worden jullie zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.