Informatie vierdejaars leerlingen Niekée VMBO

apr. 1, 2020 Geschreven door: beheerder

Beste vierdejaars leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

Waardering en compliment

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken aan al onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) over de manier waarop jullie met deze bijzondere situatie omgaan. Het schoolteam ziet dat onze leerlingen, gesteund door ouders/verzorgers, hard hun best doen om er het beste van te maken. Een groot compliment hiervoor!

Ook het schoolteam werkt elke dag ontzettend hard om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren in deze tijd.

Online toetsweek

Vorige week hebben wij jullie, naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregelen rondom het Coronavirus, geïnformeerd over de toetsweek.
Deze toetsweek heeft online plaatsgevonden en is op woensdag 1 april geëindigd. We zijn blij dat het 'online toetsen' goed is verlopen. Deze week worden de resultaten van de toetsen berekend en worden de cijfers in magister ingevoerd.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Wij begrijpen dat onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) graag precies willen weten hoe de periode tot aan het diploma eruit komt te zien.

Helaas is er nog geen landelijke uitspraak gedaan over de slaag/zakregeling en kunnen we hier nog geen toelichting op geven. Dit betekent ook dat er nog geen uitspraak of conclusie geformuleerd kan worden over het WEL/NIET slagen van leerlingen.

Wat kunnen we dan WEL communiceren over het vervolg?

● De resultaten van het schoolexamen (SE) worden momenteel door het schoolteam berekend. De cijfers worden vervolgens ingevoerd in Magister.

● Er wordt gecontroleerd of alle leerlingen daadwerkelijk alle verplichte onderdelen hebben afgerond. Er mogen geen SE -toetsen op inhalen staan. Het vak is pas afgerond wanneer in magister alle vakken 100% zijn afgerond.

● Dit geldt ook voor het loopbaandossier (LOB) van de leerling. Dit moet met een Voldoende (V) zijn beoordeeld. Een voldoende beoordeling wordt pas gegeven wanneer de leerling alle LOB opdrachten heeft afgerond en is aangemeld bij een vervolgopleiding.

● Op het moment dat alle toetsen zijn afgerond gaat het docententeam beoordelen voor welke leerlingen het verstandig is om herkansing(en) in te zetten. Aangezien de “nieuwe” slaag/zak regeling nog niet bekend is wordt dit op basis van de huidige slaag/zak regeling bepaald.

● Leerlingen die volgens ons een herkansing in moeten zetten worden door de mentoren apart benaderd en er zullen individuele afspraken met ze worden gemaakt.

● Daarnaast zullen wij voor iedere leerling een persoonlijk advies meegeven ter voorbereiding op de vervolgopleiding.

De planning voor het vervolg ziet er dan als volgt uit:

Omschrijving

Week

Schoolteam onderzoekt en verwerkt van elke leerling:
- SE resultaten
- eventuele herkansingsmogelijkheden
- het loopbaandossier
- persoonlijk ‘advies’ tot aan het diploma en vervolgopleiding

tot 17 april


Mentorgesprekken:
- mentor, leerling en ouder(s)/verzorger(s) bespreken het persoonlijk ‘advies’ tot aan diploma en vervolgopleiding.

4 t/m 8 mei


Eventuele herkansingen en eventuele extra opdrachten in relatie tot vervolgopleiding

11 t/m 15 mei


Uitslagbepaling*

woensdag 10 juni


Diploma- uitreiking*

woensdag 8 juli


* Let op: we hanteren vooralsnog de data die hiervoor al gepland stonden. Mochten de landelijke maatregelen ervoor zorgen dat we met deze datum moeten schuiven, zullen we dit tijdig met jullie communiceren.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunnen jullie uiteraard terecht bij de mentor.

Met vriendelijke groet,

S. (Savas) van der Bend

Plaatsvervangend teamleider Niekée VMBO

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.