Kook Boek1

Leesmonitor wordt afgenomen in december

nov. 26, 2019 Geschreven door: beheerder

In december wordt de Leesmonitor afgenomen. Met deze monitor onderzoeken we het leen-en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie en informatievaardigheden van de leerlingen. De monitor duurt 15 minuten en wordt afgenomen tijdens de les.

Janneke Beckers, leesconsulent schoolbibliotheek Niekée

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.