Plan van aanpak 'heropening school' Niekée

mei 28, 2020 Geschreven door: beheerder

Geachte leerlingen en ouders/verzorgers,

De afgelopen weken hebben we samen (personeel, leerlingen en ouders) gesproken over de heropening van het schoolgebouw voor onze leerlingen vanaf 2 juni 2020.

Plan van aanpak 'heropening school'

Op basis van deze gesprekken is een plan opgesteld. Dit plan vinden jullie hier.

Hierin is uitgebreid beschreven hoe wij op een verantwoorde en veilige manier onze leerlingen op school kunnen ontvangen. We vragen jullie dit plan goed door te nemen.

Wij willen hierbij benadrukken dat dit plan voortdurend zal worden geëvalueerd en waar nodig wordt verbeterd. Uiteraard zullen wij jullie hier dan over informeren.


Leren op afstand gaat ook gewoon door

We kunnen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Dit betekent dat onze leerlingen een aantal dagen per week naar school kunnen komen en op de andere dagen 'leren op afstand', zoals jullie inmiddels gewend zijn.


Lesrooster in Magister

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 staan de lesroosters in Magister. In jouw lesrooster zie je, naast de vakken en lestijden, onder andere:

- of de les op school of op afstand zal plaatsvinden

- in welk lokaal de les zal plaatsvinden en

- welke ingang je moet nemen

Zorg dat je elke dag je rooster bekijkt zodat je wijzigingen goed kunt volgen.

Wij kijken er enorm naar uit om jullie weer in het 'echt' te zien en te horen. Heel graag tot snel.

Hartelijke groet,

mede namens het schoolteam

Savas van der Bend

Plaatsvervangend teamleider Niekée VMBO

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.