Teamleider Niekée VMBO

sep. 9, 2020 Geschreven door: beheerder

Met ingang van maandag 7 september neemt de heer Savas van der Bend in de functie van interim teamleider Niekée VMBO de taken over van mevrouw Van Zijl en gaat hier de komende maanden invulling aan geven. Wij hebben er vertrouwen in dat we in de komende tijd een nieuwe teamleider vinden.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.