Update maatregelen Coronavirus

okt. 5, 2020 Geschreven door: beheerder

We zijn alweer enkele weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Een schooljaar waarin de corona maatregelen een belangrijke rol spelen. We krijgen van leerlingen en ouders terug dat we op een prettige manier vorm geven aan de maatregelen, waarbij de sfeer in het gebouw niet negatief wordt beïnvloed. Nu het kabinet met verscherpte maatregelen is gekomen, moeten wij de regels op school ook bijstellen.

Bezoek

In het schoolgebouw laten we geen ouders of andere externen toe. Het contact tussen school en ouders verloopt zoveel mogelijk online. Dit geldt ook voor de geplande community avond en de uitgestelde informatieavonden. Leerlingen en ouders worden daar op korte termijn over geïnformeerd via de teamleider.

Mondkapje

Het kabinet en de VO-raad hebben vorige week dringend geadviseerd om met ingang van maandag 5 oktober mondkapjes op middelbare scholen te dragen, tijdens verplaatsingen en wanneer geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Stichting Onderwijs Midden-Limburg sluit zich aan bij dit advies. Wanneer iedereen de richtlijnen en adviezen opvolgt, daalt het risico op besmetting met het coronavirus. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan de maatschappelijke morele plicht om deze crisis tegen te gaan.

Concreet betekent dit dus dat op Niekée het dringende advies geldt dat leerlingen en personeel een mondkapje dragen in de gangen en overblijfruimtes. Tijdens de lessen, wanneer iedereen zit, is een mondkapje niet noodzakelijk. Voor de praktijkvakken blijft de maatregel gelden dat het niet nodig is een mondkapje te dragen mits de 1,5 meter gewaarborgd kan blijven. Lukt dit niet dan geldt ook daar het dringende advies een mondkapje te dragen door leerling en docent. Uiteraard blijven alle overige hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen, nog steeds van kracht.

Luchtkwaliteit

De warme zomermaanden liggen achter ons, waarmee de temperaturen ook omlaag gaan.

Op dit moment staan ramen en deuren open in lokalen. Mocht het te koud in het lokaal worden, worden ramen gesloten en ventileren we tussen de lessen door en in de pauzes. Het ventilatiesysteem en de luchtkwaliteit in het gebouw is onderzocht. Deze voldoen aan de geldende richtlijnen. We blijven nadrukkelijk aandacht hebben voor de luchtkwaliteit in het gebouw.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.