Update maatregelen coronavirus - 21 oktober 2020

okt. 21, 2020 Geschreven door: beheerder

Op dit moment zien we een landelijke stijging van het aantal besmettingen en de voorspelde tweede golf is eerder gekomen dan verwacht. De landelijke maatregelen werden dan ook op 13 oktober jl. door ons kabinet verder aangescherpt. Omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen in het verder terugdringen van het aantal besmettingen heeft onze stichting SOML besloten om het dringend advies om mondmaskers te dragen aan te scherpen tot een verplichting. Deze plicht geldt op alle scholen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Dit houdt in dat vanaf aanstaande maandag 26 oktober de volgende regel geldt op Niekée:

Als je je verplaatst in het schoolgebouw dien je te allen tijde een mondmasker te dragen. Als je je niet verplaatst (bijvoorbeeld tijdens een les) mag het mondmasker worden afgezet. Daar waar de anderhalve meter afstand tot medewerkers door leerlingen niet gegarandeerd kan worden, dient ook een mondmasker gedragen te worden. De overige hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen, blijven nog steeds van kracht.

Verder kunt u op onze website de beslisboom 'Mag ik naar school?' vinden en op de website van SOML vindt u de actuele stand van zaken en veelgestelde vragen betreffende het Coronavirus en de scholen van SOML.

Mocht bovenstaande vragen oproepen neem dan contact met de coach of mentor.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.