update schoolexamens voor eindexamenkandidaten Agora

mrt. 19, 2020 Geschreven door: beheerder

Minister Slob (Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft dinsdagmiddag maatregelen bekend gemaakt voor de (school-)examens voortgezet onderwijs. Als gevolg hiervan gaan wij voor leerlingen die dit schooljaar eindexamenvakken gaan afronden, de afsluitende toetsen voor het schoolexamen organiseren in onze school.

We realiseren ons dat in de media wat verwarring is ontstaan rond ‘leren op afstand’ en activiteiten op school. De nieuwe richtlijnen van de minister geven ons alléén ruimte voor het organiseren van toetsen en praktijkexamens. De overige activiteiten mogen nog steeds niet op school plaatsvinden.

Jouw persoonlijk toetsrooster

Vanaf donderdag 19 maart nemen de coaches contact op met de desbetreffende leerlingen. Ze inventariseren samen welke toetsen nog gedaan moeten worden. Vervolgens plannen ze de te maken toetsen (inclusief herkansingen) in. Zo ontstaat voor elke leerling een persoonlijk toetsrooster. Het streven is dat elke leerling hierdoor uiterlijk 3 april het schoolexamen heeft afgerond.

Schriftelijke toetsen

We gaan als volgt te werk:

● Vanaf donderdag 26 maart tot en met vrijdag 3 april organiseren wij dagelijks een toetsmoment van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.30 tot 11.30 uur (exclusief eventuele verlenging van 30 minuten).

● Als leerling heb je gedurende de hele toetsperiode een vaste plek in ons atrium of in onze overblijfruimte. Deze plek wordt alleen door jou gebruikt en is voorzien van een naamkaartje. Door deze grote ruimtes te gebruiken houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM (o.a. minimaal 1,5 meter onderlinge afstand) en kunnen we het aantal toezichthouders beperken.

● In verband met de hygiëne en om geluidsoverlast te voorkomen laten we alleen leerlingen in het gebouw toe die deelnemen aan een toets en vragen we leerlingen die klaar zijn het gebouw onmiddellijk te verlaten.

● 15 minuten vóór aanvang van een toets vragen we alle leerlingen om, met gepaste onderlinge afstand, klaar te staan op het schoolplein.

Mondelinge toetsen

De minister heeft ons de gelegenheid geboden om mondelinge toetsen op afstand (in ons geval via Google Hangouts Meet of telefonisch) te organiseren. We zullen hier zoveel mogelijk gebruik van maken.

Benodigdheden

Tijdens de toetsen zorgen wij voor papier, de leerling zorgt voor de overige benodigdheden o.a. pen, potlood, rekenmachine, geodriehoek, passer. Vraag hierover advies aan je vakexpert.

Officieel ziek melden voor toetsen

Uiteraard kan het voorkomen dat je ziek bent op de dag dat je een schriftelijke toets hebt, of dat je volgens de richtlijnen van het RIVM niet mag komen.

Neem dan vóór aanvang van de toets telefonisch contact op met onze receptie. Dit kan via 0475-345800. Onze receptie is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 11.00 uur.

Overige ziekmeldingen blijven via de coach verlopen.

Praktijkexamens VMBO basis / kader / gemengde leerweg

Momenteel onderzoeken wij hoe we de praktijkexamens mogelijk kunnen maken. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Rest ons iedereen te bedanken voor de vele positieve berichten en waardering die we deze week van jullie hebben mogen ontvangen.

Uiteraard wensen we jullie veel succes en hopen we jullie voldoende geïnformeerd te hebben,

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.