Img 3642
Dsc 1779
Dsc 1932

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Ons doel is leerlingen op te leiden tot leer enthousiaste, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde en democratische burgers.

Niekée wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Niekée onderscheidt zich door leerproces gerichtheid als uitgangspunt te kiezen.

Het optimaliseren van groei van kinderen is waar wij voor staan. Uitgangspunt hierbij is dat een optimaal leerproces de voorwaarden schept voor optimaal resultaat. Ook eist de steeds veranderende complexe westerse samenleving een leven lang leren. Leren in scholen is vaak gericht op de cognitieve kant. Niekée wil meer zijn; de school wil vaardigheden, kennis en attitudes die horen bij een levenlang leren bij leerlingen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen enthousiasme vertonen om te leren; nieuwsgierig blijven; creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit ontwikkelen.

Visie

Ruimte voor het onverwachte en vastberaden de onzekerheid omhelzen. Niekée verzorgt onderwijs waarbij leerlingen op de meest optimale manier worden voorbereid op het onbekende, de maatschappij van morgen. Daarbij kun je niet alleen traditioneel resultaatgericht werken, maar tracht je steeds verandert doel te vangen. Duidelijk is wel dat het hele leven object van leren is.

Dit is een proces dat zich richt op kwaliteiten en competenties om het onbekende in je voordeel te managen: Creativiteit, flexibiliteit, onderzoekende leermethoden, kennis uit het verleden toepassen voor de wijsheid van morgen etcetera.

Daarbij heeft de school de overtuiging dat beleving, passie, nieuwsgierigheid, zelfdiscipline, ondernemingsgeest en zelfvertrouwen de motoren van het kind zijn voor een onafwendbaar levenlange leerverplichting die de komende jaren grote eisen zal stellen aan duurzaamheid en de moderne technologie in al zijn facetten in een globaliserende wereld.

Kernwaarden

Niekée leren is VIB-leren. De letters van het VIB leren staan voor de volgende kernwaarden:

  • Vertrouwen, Verwonderen en Verbeelden
  • Inspireren en Input
  • Begeleiden en Bewustworden

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.