Kennismaken & aanmelden Agora

Aanmelden als zij-instromer

Onze Agora afdeling is vol. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we het maximale aantal leerlingen bereikt dat we kunnen plaatsen op onze school. Dit betekent dat we voor het lopende schooljaar en voor het komende schooljaar (2021-2022) geen aanmeldingen van zij-instromers in behandeling kunnen nemen.

Aannamebeleid in het algemeen

In ons aannamebeleid werken we niet volgens het principe: ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerling populatie op Agora die vergelijkbaar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we een gelijke verdeling vmbo-, havo- en vwo-leerlingen opnemen en dat van de totale populatie leerlingen er niet meer dan 10% leerlingen zijn met (zwaardere) zorg problematiek. Broertjes en zusjes van inmiddels aangenomen leerlingen hebben daarbij voorrang. Wanneer we boven het vastgestelde maximale aantal leerlingen komen of wanneer de balans tussen vmbo-havo-vwo-zorg-leerlingen uit balans raakt zijn we genoodzaakt te gaan loten. Meer informatie over de lotingsprocedure vindt u hier.

Kennismaken met Agora en aanmelden voor basisschoolleerlingen en hun ouders 2021-2022

We hopen dat je na het bekijken van onze site een algemene indruk hebt gekregen van hoe je bij Agora begeleid wordt, maar op basis van een website beslis je natuurlijk niet waar je de komende vier tot zes jaar naar school gaat. Daarom organiseren we dit schooljaar een aantal evenementen, waardoor we elkaar beter kunnen leren kennen. Je vindt deze hieronder.

Elk doelgroep krijgt zijn eigen evenement

Voor elke doelgroep organiseren we een evenement.

We vragen jullie om alleen naar een evenement te komen als je tot de betreffende doelgroep behoort.

Agora is namelijk, in vergelijking met andere scholen, een kleine startende school die uit heel Limburg en daarbuiten aandacht krijgt. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Om deze reden organiseren we onze voorlichtingsavonden centraal bij ons op school. Jij en/of je ouders kunnen dan direct de sfeer proeven in ons gebouw.

Vragen en verzoeken

Gedurende het schooljaar krijgen wij veel verzoeken van ouders rondom kennismaking met en informatie over de school. We hechten eraan om onze toekomstige leerlingen en ouders uitstekend te kunnen informeren over Agora. Om dit te stroomlijnen organiseren we onderstaande evenementen. Buiten deze evenementen kunnen we helaas niet ingaan op individuele verzoeken.

Onze evenementen:

Infoavond voor ouders

doelgroep: ouders van basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8
doel: ouders van toekomstige leerlingen informeren over Agora
wanneer: (online) donderdag 12 november 2020 van 19:00 uur tot ± 20:00 uur
inschrijven: via deze link

Tijdens de infoavond lichten wij onze visie toe en brengen we u in de gelegenheid om verdiepende vragen te stellen over wat u maar weten wil over Agora. Deze bijeenkomst is bedoeld om ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 de gelegenheid te geven vragen te stellen over ons concept.

Open Dag

doelgroep: iedereen die meer wil weten over Agora
doel: iedereen een kijkje in de keuken geven
wanneer: zaterdag 30 januari 2021 van 10.00 tot 13.00
inschrijven: niet nodig

Tijdens onze Open Dag geven we iedereen die geïnteresseerd is een kijkje in de keuken. Bekijk ons gebouw en ga in gesprek met onze huidige leerlingen, ouders van huidige leerlingen en natuurlijk ook met personeelsleden van Agora.

Stap je deze zomervakantie over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en wil je ons nog beter leren kennen? Dan schrijf je tijdens onze Open Dag natuurlijk in voor een van onze meedoedagen.

Meedoedagen

doelgroep: leerlingen die deze zomer de overstap van de basisschool naar het VO maken
doel: uitvinden hoe het is om bij ons te leren
wanneer: 1 dag in periode 1 februari - 5 maart 2021
inschrijven: kan alleen tijdens onze Open Dag op 30 januari 2021

Je hebt je tijdens onze Open Dag ingeschreven voor een meedoedag. Nu ga je Agora echt beleven. We verwachten je ‘s morgens om 8.45. Na een dagstart ga je samen met andere leerlingen je eigen challenge voorbereiden, waar je vervolgens de hele dag mee aan de slag gaat. Uiteraard komen je ouders om 14.30, zodat ze kunnen bekijken wat je gedaan hebt en eventueel nog vragen kunnen stellen aan ons. Rond 15.15 sluiten we samen met je ouders de dag af.

Aanmeldavond

doelgroep: leerlingen die deze zomer de overstap van de basisschool naar het VO maken
doel: officieel aanmelden voor schooljaar 2021-2022
wanneer: maandag 15 maart of dinsdag 16 maart 2021
inschrijven: vooraf niet nodig

Tijdens de aanmeldavond kom je samen met je ouders langs om je aanmelding definitief te maken. We gaan dan ook kort met elkaar in gesprek, zodat jij of je ouders ons kunnen vertellen waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Je krijgt dan ook een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Je neemt het volgende mee naar de aanmeldavond:

  • Ingevuld en ondertekende aanmeldingsformulier
  • Kopie identiteitskaart / paspoort of verblijfsvergunning (ter controle BSN)
  • Dyslexie en/of dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
  • Verslag psychologische onderzoeken (indien van toepassing)
  • Adviesformulier basisschool

Aanmelden voor schooljaar 2020-2021 kan alleen tijdens onze aanmeldavonden. De volgorde waarin nieuwe leerlingen zich aanmelden is niet van invloed op ons aannamebeleid.

Kennismakingsgesprekken

doelgroep: leerlingen die zich aangemeld hebben
doel: elkaar persoonlijk leren kennen
wanneer: vanaf 5 maart 2021
inschrijven: je krijgt een uitnodiging tijdens de aanmeldavond

Tijdens het kennismakingsgesprek ga je (zonder je ouders) in gesprek met een of twee van onze coaches. Zij stellen je vragen over wat je al weet van Agora en over je meedoedag. Deze vragen kun je niet fout beantwoorden. Door de antwoorden die je geeft weten wij nog beter hoe we volgend schooljaar het beste met jou kunnen starten.

Aangenomen

Op een voor deze regio nog nader te bepalen datum, krijg je een toelatingsbrief waarin we je bevestigen dat je bent aangenomen.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.