Aanmelden Agora

Onze Agora afdeling is vol. Voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 hebben we het maximale aantal leerlingen bereikt dat we kunnen plaatsen op onze school. We nemen geen aanmeldingen meer in behandeling.

Aannamebeleid in het algemeen

In ons aannamebeleid werken we niet volgens het principe: ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de leerling populatie op Agora die vergelijkbaar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we een gelijke verdeling vmbo-, havo- en vwo-leerlingen opnemen en dat van de totale populatie leerlingen er niet meer dan 10% leerlingen zijn met (zwaardere) zorg problematiek. Broertjes en zusjes van inmiddels aangenomen leerlingen hebben daarbij voorrang. Wanneer we boven het vastgestelde maximale aantal leerlingen komen of wanneer de balans tussen vmbo-havo-vwo-zorg-leerlingen uit balans raakt zijn we genoodzaakt te gaan loten.

Aanmelden brugklassers voor schooljaar 2019- 2020

Voor 2019-2020 hebben we het maximale aantal leerlingen bereikt dat we kunnen plaatsen op onze school. We nemen geen aanmeldingen meer in behandeling. Voor potentiële leerlingen is het volgende traject van belang:

Sfeer proeven (Open dag)

Tijdens onze open dag op zaterdag 26 januari kom je tussen 10u en 13u de sfeer proeven in ons gebouw. Tevens staan er leerlingen, ouders en personeelsleden klaar om jou en je ouders uit te leggen hoe het is om leerling, ouder of personeelslid bij Agora te zijn.

Als dat bevalt schrijf je je tijdens de open dag in voor een meedoedag.

Beleven (meedoedag)

Tijdens je bezoek aan de open dag heb je je ingeschreven voor een meedoedag, deze vindt plaats in de maand februari. Op deze dag word je om 8.45 uur ´s ochtends ontvangen in het Niekée gebouw en ga je een dag Agoriaans aan het werk. Zo kom je erachter of Agora echt iets voor jou is. Je ouders komen je om 14.00 uur niet gewoon ophalen, nee, ze komen kijken naar het werk dat alle meedoeners gemaakt hebben. Uiteraard kunnen jij en je ouders dan ook nog vragen stellen over hoe wij bij Agora werken.

Aanmelden (aanmeldavonden)

Als de meedoedag goed bevallen is, dan wil je je natuurlijk aanmelden voor volgend schooljaar. Dat kan tijdens onze aanmeldavonden op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart 2019. Je komt dan samen met je ouders tussen 17.00 uur en 20.00 uur naar school met een ingevuld aanmeldformulier (je kunt dit vanaf 1 februari via deze website downloaden). Aanmelden kan dus alleen op een van beide avonden. Je wordt daarna uitgenodigd voor een gesprek.

Gesprek

Als je je hebt aangemeld nodigen we elke leerling uit voor een gesprek. Dit gesprek is zonder je ouders. Het gesprek gaat over wat jij zou willen leren bij Agora. Heb je al ideeën voor challenges, of heb je dat juist nog niet, maar wil je hier heel graag bij geholpen worden. Het gesprek zorgt ervoor dat we elkaar al een beetje kennen. We kijken dan ook samen of er nog iets nodig is, zodat je op een prettige manier aan je eerste schooldag begint in het nieuwe schooljaar.

Waarom dit traject?

Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn wij anders dan andere scholen. We vinden het daarom heel belangrijk dat je het verschil proeft, beleeft en bespreekt met je ouders/verzorgers of met andere mensen die je vertrouwt.

Zo kun je heel bewust en met veel overtuiging voor ons of voor een andere school kiezen.

Aanmelden overige leerjaren voor schooljaar 2019- 2020

Helaas zitten de overige leerjaren voor schooljaar 2019-2020 vol. Het enige wat we kunnen doen is je op een wachtlijst plaatsen. Je kunt op de wachtlijst komen door een mail te sturen naar meldpunt@agoraroermond.nl. Mocht er dan toch nog een plek vrijkomen, dan laten we je dit weten.

Voorlichting Agora voor basisschoolleerkrachten

Op woensdag 13 februari organiseren we van 14.30 uur tot 16.30 uur een bijeenkomst voor basisschoolleerkrachten die voorgelicht willen worden over Agora. Mocht jouw groep 8 leerkracht hier interesse in hebben, dan kan hij of zij zich aanmelden door dit kenbaar te maken via meldpunt@agoraroermond.nl.

Even komen snuffelen? Of je nu les wilt volgen, of les wilt geven, we leiden je graag rond.

Kom langs

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.