Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Medezeggenschap
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen

Medezeggenschap

Het beleid op school komt tot stand in goede samenspraak tussen directie en de verschillende geledingen van leerlingen, ouders en personeel. Overeenkomstig de wet op de medezeggenschap krijgt dit gestalte in de Medezeggenschapsraad (MR) waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn.

Niekée kent een deelraad-MR die onderdeel vormt van de bovenschoolse MR van het Mundium College (zie schoolgegevens). In de deelraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Samen met de directie vormen zij, middels instemmings- en adviesbevoegdheid, het beleid van de school.

Leden MR-deelraad Niekée:

  • dhr J. Scheurwater, docent, voorzitter
  • dhr R. van Balkum, docent
  • dhr W. van Rijt, toa/instructeur
  • mw A. Brentjens, hoofd huishoudelijke dienst
  • Dhr. M.Gelissen, ouder
  • dhr. R. Op het Roodt, ouder
  • F. Pisters, leerling
  • vacature, leerling

Verslagen van de MR-deelraad Niekée zijn op afspraak in te zien bij de administratie van Niekée.

Documenten MR

Act Plan Niekee 017 18 1

Act Plan Niekee 018 19

Agenda Mr 4 December 2018

Agenda Mr 12 Juni 2018

Notulen Mr 23 10 2018

Notulen Mr 31 01 2018

Notulen Mr Mrp 12 06 2018 2

Notulen Mr 10 04 2018 1

Notulen Mr 25 10 2017

Notulen Mr 22 06 2017

Notulen Mr 19April 2017 1

Notulen Mr 8 Februari 2017 1

Notulen Mr 16 November 2016 1

Notulen Mr 29 06 2016

Huishoudelijk Reglement Niekee 2018

Reglement Mr Niekee 2018

Reglement Deelraad Niekee 2017

Jaarverslag 17 18 1

Jaarverslag 16 17 Mr Niekee

Jaarverslag 15 16 Mr Niekee

Ouderpanel

Het ouderpanel van Niekée heeft als doel de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Hiervoor organiseert het ouderpanel diverse activiteiten van voorlichting tot culturele activiteiten. Contact opnemen met het ouderpanel kan via ouderpanel@niekée.nl.

Schoolparlement

Het schoolparlement vertegenwoordigt alle leerlingen. Samen met het schoolparlement stelt de school regels op. Het schoolparlement komt ook met voorstellen van allerlei zaken waarvan zij vindt dat de kwaliteit van het onderwijs en het leef- en schoolklimaat worden bevorderd.

Het schoolparlement kent een voorzitter en een secretaris en wordt ondersteund door een docent. Het schoolparlement vergadert één keer per maand.

Even komen snuffelen? Of je nu les wilt volgen, of les wilt geven, we leiden je graag rond.

Kom langs

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.