Img 2895
Img 3447
Img 2859
Img 2609

Medezeggenschap

Het beleid op school komt tot stand in goede samenspraak tussen directie en de verschillende geledingen van leerlingen, ouders en personeel. Overeenkomstig de wet op de medezeggenschap krijgt dit gestalte in de Medezeggenschapsraad (MR) waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn.

Niekée kent een deelraad-MR die onderdeel vormt van de bovenschoolse MR van het Mundium College (zie schoolgegevens). In de deelraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Samen met de directie vormen zij, middels instemmings- en adviesbevoegdheid, het beleid van de school.

Leden MR-deelraad Niekée:

  • dhr R. Coenen, docent, voorzitter
  • dhr J. Jakhjoukh, docent
  • dhr. P. Crins, docent
  • mw A. Brentjens, hoofd huishoudelijke dienst
  • dhr. M.Gelissen, ouder
  • dhr. R. Op het Roodt, ouder
  • P. Mevis, leerling
  • J. Schaefer, leerling

Verslagen van de MR-deelraad Niekée zijn op afspraak in te zien bij de administratie van Niekée.

Documenten MR

Notulen MR 27 01 2021

Notulen MR 17 11 2020

Notulen MR 14 10 2020

Notulen MR 08 04 2020

Notulen MR 08 10 2019

Notulen MR 20 06 2019

Notulen MR 09 04 2019

Notulen MR 19 02 2019

Notulen MR 23 10 2018

Activiteitenplan Niekée 2018-2019

Huishoudelijk Reglement Niekée 2018

Reglement MR Niekée 2018

Reglement Deelraad Niekée 2017

Jaarverslag 2017-2018

Ouderpanel

Het ouderpanel van Niekée heeft als doel de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Hiervoor organiseert het ouderpanel diverse activiteiten van voorlichting tot culturele activiteiten. Contact opnemen met het ouderpanel kan via ouderpanel@niekée.nl.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.