Dsc 1999
Dsc 1831
Dsc 1876
Dsc 1875
Dsc 1873

Ouders Agora

Bent u ouder van een leerling in groep 8 of bent u Agora-ouder? Onder praktische info vindt u ook uitleg over onderwijskosten, de ouderbijdrage en regelingen. Ook voor informatie over diploma’s, de doorstroomregeling etc. kunt u hier terecht.

Rol van de ouder

Van de ouders verwachten we een betrokken en actieve rol. In onze filosofie en werkwijze zorgen de ouders, coach en docenten met elkaar voor het beste leerklimaat. Als ouder levert u bij Agora een actieve bijdrage, bijvoorbeeld door kennis te delen op de inspiratieavonden.

Voortgang

Bij Agora geen rapport, maar een voortgangsmonitor. Zodat u kunt zien hoe uw kind groeit. Daarnaast is er veel contact tussen school en ouders. We werken niet met een traditioneel rapport. Ook zijn er geen tien minuten gesprekken. Als leerling, coach of ouder denkt dat er iets niet klopt gaan we direct in gesprek. Zo houden we de lijnen kort en wordt er direct actie uitgezet wanneer we denken dat er iets mist.

Ouders in de klas

Bij Agora heeft elk kind een eigen werkplek in een vaste klas met zijn of haar klasgenoten. In dit lokaal hangen profielen van alle ouders. Hierop staan contactgegevens, werkgegevens en wat uw interesses zijn. Bent u bijvoorbeeld expert op het gebied van robotica en wil een klasgenoot van uw kind hier een challenge over doen? Dan kan hij of zij u hiervoor benaderen voor informatie. We verwachten daarnaast van ouders dat ze minstens twee keer per jaar de eigen passie delen met de leerlingen.

Inspiratieavonden

Op Agora houden we inspiratieavonden. Dit zijn belangrijke avonden waarop u informatie krijgt waar uw kind en zijn of haar klasgenoten mee bezig zijn. Ook hebben ouders hier soms een eigen inbreng of presentatie. We vinden goed contact met de ouders belangrijk. Daarom geven we op deze avonden als school ook een update waar we mee bezig zijn.

Informatie leerling

Als ouder bent u betrokken bij het leerproces van uw kind of kinderen. Dat begrijpen we, daarom is er bij Agora veel contact met de ouders. Dit contact verloopt voornamelijk via de leerling zelf en via de coach. Ouders hebben geen inlogrechten. Dit omdat een online omgeving geen volledig beeld geeft van de leerontwikkeling van de leerling. We moedigen ouders om aan samen met het kind in te loggen en samen in gesprek te gaan. Komen jullie er samen niet uit? Dan neemt u contact met de coach op en regelen we indien nodig een gesprek op school.

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wanneer u als ouder klachten heeft, stellen we het bijzonder op prijs als u ons daarvan in kennis stelt, zodat we aan een nog betere klantgerichtheid kunnen werken.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.