Dsc 1814
Dsc 1793
Dsc 1903
Dsc 1908
Dsc 1941

Ouders Niekée

Bent u ouder van een leerling in groep 8 of bent u Niekée-ouder? Onder praktische info vindt u ook uitleg over onderwijskosten, de ouderbijdrage en regelingen.

We vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat een kind een fijne schooltijd heeft en zich optimaal ontwikkelt. Wij organiseren daartoe een aantal vaste momenten per jaar. Zoals ouderavonden en community-avonden. Maar als er tussentijds vragen of redenen zijn om met elkaar om tafel te gaan maken we daar graag en ruim de tijd voor.

Ook kunt u als ouder uw stem laten horen in het reilen en zeilen van de school door u aan te sluiten bij één van de ouderpanels of bij de medezeggenschapsraad.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.