Dsc 1892
Img 3638

Tegemoetkoming

Tegemoetkoming studiekosten

Het is afhankelijk van uw inkomen of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming in de studiekosten (leermiddelen, reiskosten). Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar ontvangen een basistoelage in het kader van de Wet Tegemoetkoming Scholieren. Hiervoor gelden regels die wettelijk zijn vastgesteld en elk jaar kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam u tijdig te informeren over een eventuele tegemoetkoming. Komt u hier niet uit? Neem dan contact met ons, we helpen u graag.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeld is lokaal georganiseerd en heel laagdrempelig. De stichting krijgt veel aanvragen via scholen.

Leergeld werkt met intermediairs uit de eigen lokale gemeenschap. Dit zijn opgeleide vrijwilligers die bij gezinnen thuis langs gaan om daar de (financiële) situatie te beoordelen. Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen. Leergeld bouwt aan lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs, kunnen ze tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen.

Denkt u aanspraak te kunnen doen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.



Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.