Dsc 1876
Img 2835
Img 3615
Img 2860

Veiligheid

Veiligheid op school

Voel je je niet veilig of heb je een conflict met een leerling of iemand anders in school, praat er dan over. Vertel het je mentor. Als we iets weten, kunnen we je misschien helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Mocht je je als leerling onveilig voelen, ongeacht of het medewerkers of leerlingen betreft, meld dit aan je mentor, teamleider, vertrouwenspersoon, of iemand van school die je vertrouwt.

Convenant ‘veilige school’

Onze school heeft zoals vele andere scholen het convenant ‘veilige school’ ondertekend. Dit houdt in dat scholen, gemeente, justitie en politie samenwerken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag. Scholen hebben afgesproken ontoelaatbaar gedrag betreffende de veiligheid van leerlingen en hun eigendommen te melden.

Veiligheid op weg naar school en naar huis. Je begeeft je iedere schooldag weer in het drukke verkeer en staat daarbij bloot aan allerlei gevaren. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Een aantal zaken heb je zelf in de hand:

  • zorg voor een goede verlichting op je fiets/bromfiets
  • zet op de fiets/bromfiets geen muziek e.d. op
  • rij met ten hoogste twee fietsers naast elkaar
  • rij niet onnodig hard op je bromfiets en zet altijd je helm op, ook op het schoolterrein
  • alleen bromfietsers met bromfietscertificaat hebben toegang tot het schoolterrein
  • gedraag je correct in het verkeer

Aandacht voor veilig verkeersgedrag is een zaak waar onze school tijd en middelen aan besteedt. Er is periodiek overleg met gemeente en politie.

Veiligheidsplan

Niekée heeft een veiligheidsplan. In dit plan maakt de school duidelijk hoe zij in zaken m.b.t. veiligheid, omgang met organisatie in relatie tot veiligheid en veiligheidsprocedures omgaat. Ouders, leerlingen, medewerkers en de MR waren betrokken bij het samenstellen en vaststellen van dit veiligheids- beleidsplan. Dit veiligheidsbeleidsplan kan iedere betrokkene via de veiligheidscoördinator inzien.

Veiligheidsmedewerkers

Elke school moet veilig zijn met betrekking tot gebouw, machines, het meubilair en daarom hebben we een veiligheidscoördinator. Dit is dhr. F. Bedoya Gonzalez.
Tevens hebben we een veiligheidsmedewerker, dhr. J. van de Beek, en een preventiemedewerker, mevr. A. Brentjens.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.