Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen
Deze foto is gemaakt door een van onze leerlingen

Veiligheid

Niekée’s Community Sense

Door de transparantie van het gebouw, iedereen ziet iedereen, blijken de leerlingen een ander sociaal gedrag te vertonen dan vaak op scholen gebruikelijk is. Doordat niemand zich opgesloten voelt en de veelheid van leerplekken, is er een dynamische manier van met elkaar omgaan ontstaan. Als de bel gaat stormen de leerlingen niet uit de lokalen. Hierdoor ontstaat rust in het gebouw. Iedereen voelt dat hij/zij er bij hoort. Er is een nieuw soort wij-gevoel ontstaan, de Niekée Community Sense, de basis voor een veilige school. Veel bezoekers aan Niekée roemen vooral dit aspect van het Niekée-leren.

Veiligheid op school

Voel je je niet veilig of heb je een conflict met een leerling of iemand anders in school, praat er dan over. Vertel het je mentor. Als we iets weten, kunnen we je misschien helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Mocht je je als leerling om één of andere reden onveilig voelen, ongeacht of het medewerkers of leerlingen betreft, meld dit aan je mentor, teamleider, vertrouwenspersoon, of iemand van school die je vertrouwt. Is die er niet, kijk in deze schoolgids bij ‘meldpunt vertrouwensinspecteur’.

Convenant ‘veilige school’

Onze school heeft zoals vele andere scholen het convenant ‘veilige school’ ondertekend. Dit houdt in dat scholen, gemeente, justitie en politie samenwerken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag. Scholen hebben afgesproken ontoelaatbaar gedrag betreffende de veiligheid van leerlingen en hun eigendommen te melden.

Veiligheid op weg naar school en naar huis. Je begeeft je iedere schooldag weer in het drukke verkeer en staat daarbij bloot aan allerlei gevaren. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Een aantal zaken heb je zelf in de hand:

  • zorg voor een goede verlichting op je fiets/bromfiets
  • zet op de fiets/bromfiets geen muziek e.d. op
  • rij met ten hoogste twee fietsers naast elkaar
  • rij niet onnodig hard op je bromfiets en zet altijd je helm op, ook op het schoolterrein
  • alleen bromfietsers met bromfietscertificaat hebben toegang tot het schoolterrein
  • gedraag je correct in het verkeer

Aandacht voor veilig verkeersgedrag is een zaak waar onze school tijd en middelen aan besteedt. Er is periodiek overleg met gemeente en politie.

Veiligheidsplan

Niekée heeft een veiligheidsplan. In dit plan maakt de school duidelijk hoe zij in zaken m.b.t. veiligheid, omgang met organisatie in relatie tot veiligheid en veiligheidsprocedures omgaat. Ouders, leerlingen, medewerkers en de MR waren betrokken bij het samenstellen en vaststellen van dit veiligheids- beleidsplan. Dit veiligheidsbeleidsplan kan iedere betrokkene via de veiligheidscoördinator inzien.

Veiligheidscoördinator

De school kent twee veiligheidscoördinatoren. Ze zijn het eerste aanspreekpunt in alle zaken betreffende veiligheid en onveiligheid. Onze veiligheidscoördinatoren zijn:

  • mv E. van Hinsberg
  • dhr G. Thoolen
  • dhr R. Coenen

Even komen snuffelen? Of je nu les wilt volgen, of les wilt geven, we leiden je graag rond.

Kom langs

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.