Remote Work A

Maatregelen Niekée tijdens Corona

Door het coronavirus zijn er vanaf maart 2020 landelijke maatregelen van kracht waardoor het onderwijs op Niekée anders georganiseerd is. In de periode april tot juni 2020 is het schoolgebouw gesloten geweest voor onderwijsactiviteiten en hebben we ons onderwijs via ‘leren op afstand’ zo goed mogelijk door laten gaan.

Op 19 mei 2020 heeft het kabinet besloten dat de scholen in het Voortgezet Onderwijs vanaf 2 juni 2020 weer open mogen. Er zijn wel strikte regels opgesteld voor de school en de gebruikers (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers).

Dit plan heeft tot doel om onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers te informeren over de manier waarop wij ons schoolgebouw verantwoord kunnen heropenen.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.