Dsc 1999
Img 2877
Dsc 1841 Deze foto is gemaakt door een van onze studenten.

Medewerkers

Schoolleiding
mevrouw E. van Hinsberg - locatiedirecteur

  • de heer R. Houben - Agora
  • de heer S. van der Bend - Niekée VMBO

Ondersteuningsteam OVERAL VERANDEREN

Het ondersteuningsteam bestaat uit een aantal personen die leerlingen helpt bij allerlei problemen. Dit team bestaat uit een vaste kern van mensen en wordt al naar gelang het probleem van de leerling aangevuld met de mentor of vakdocent. Het ondersteuningsteam werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Een orthopedagoog, gespecialiseerd in opvoedkundige problemen, maakt altijd deel uit van dit team. Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld, zoals de schoolarts, jeugdzorg of het maatschappelijk werk.

Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw R. Pierrot, zorgcoördinator
  • mevrouw C. Verlinden, pedagogisch medewerker
  • mevrouw Kim Jolink, ambulant begeleider
  • de heer Kevin Princen, ambulant begeleider
  • mevrouw G. van den Akker

Vertrouwenspersonen

Niekée beschikt over interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en medewerkers, waarop een beroep kan worden gedaan, onder andere in geval van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten

  • Vertrouwenspersoon leerlingen Niekée - mevrouw C. van Mastwijk
  • Vertrouwenspersoon leerlingen Agora - de heer R. Hoogendoorn

Medewerker dyslexie

Alle dyslectische leerlingen hebben op basis van hun dyslexieverklaring recht op begeleiding waarbij het leren omgaan met hun leesbeperking centraal staat. Op basis van de probleembeleving van de leerling zelf, de adviezen uit de dyslexieverklaring en de hulp die reeds geboden werd op de basisschool wordt een dyslexiepas opgesteld. Dit vormt de leidraad voor de begeleiding op Niekée en voor een goede voorbereiding op het eindexamen.

  • mevrouw H. Jacobs, orthopedagoge

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.