Docent Dsc 1999

Toetsing en examen

De examencoördinator van Niekée VMBO en Agora is de heer B. Beaumont.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.