Profielwerkstuk

De vierdejaars leerlingen van VMBO GL op Niekée VMBO zijn gestart met hun profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk maakt een onderdeel uit van hun schoolexamen. Deze opdracht valt niet direct onder een vak en zal dus langs het reguliere rooster van de leerling oplopen. Om te zorgen dat we de leerlingen voldoende begeleiden zullen we de leerlingen, op woensdag het eerste lesuur vanaf komende week tot aan de kerst, een verplicht extra lesuur inplannen. Hierdoor krijgen de leerlingen een dubbel lesuur waarin ze, met mevrouw Boots, aan het profielwerkstuk kunnen werken.

Leerlingen zijn afgelopen donderdag, 24 oktober 2019, tijdens hun mentorles over het profielwerkstuk geïnformeerd.

Op dinsdag 14 januari 2020 zal er in de avond door de leerlingen een eindpresentatie gegeven worden waar iedereen welkom is. De eindpresentatie zal worden begeleid door hun mentor, mevrouw Janssen. Deze presentatie is een onderdeel van de infoavond die op die dag gepland staat.

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.