PTA's

Niekée
Download hier de PDF van het PTA Leerjaar 3 2019-2021
Download hier de PDF van het PTA Leerjaar 4 2019-2020

Agora
Download hier de PDF van PTA_VMBO_2019-2020
Download hier de PDF van PTA_HAVO_2019-2020
Download hier de PDF van PTA_VWO_2019-2020

Mijn keuze voor Niekée

Leerlingen van Niekée zijn leerlingen die mee richting geven aan hun leerproces. Als leerling, als docent en als ouder reflecteren we en sluiten we aan bij de reeds aanwezige kennis en kunde.